Avaleht Üldtingimused                                     Juhiga Rent Kontakt


 • Minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev/24 tundi.
 • Autot saab rentida vähemalt 20 aastane ja 1 aastase juhistaaziga isik.
 • Rentimiseks vajalik kaasa võtta juhiload, pass või ID kaart. Ajutised juhiload ei kehti.
 • Auto antakse rentnikule üle täis paagiga ja tuleb tagastada samuti täis paagiga.
 • Sõiduki viimine üle EV. riigipiiri on eelneva kokkluleppeta keelatud.
 • Rendiperioodil saadud parkimistrahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.
 • Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit selleks ettenähtud tavapärases korras ja suhtuma sõidukisse heaperemehelikult.
 • Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või tasulise teenuse osutamiseks.
 • Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga kuni pretensioonide lahendamiseni.
 • Rendihinna sees on liikluskindlustus, Kasko kindlustus, käibemaks, kuid mitte bensiin.
 • Rendilepingust tulenevad vaidlused, milles rentnik ja rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse Harju Maakohtus vastavalt seadusele. Vaidluse läbivaatamisel kohtus rakendatakse käesoleva lepingu tingimusi.
MP Autorent, info@mpautorent.ee, +372 5151222